Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Tài khoản tổ chức

Tài khoản tổ chức

Để cung cấp trải nghiệm thực sự có tổ chức, chúng tôi cung cấp tài khoản tùy chỉnh cho các nhà giao dịch lớn nhất của chúng tôi.

Các tính năng của tài khoản tổ chức

  • Số tiền gửi ban đầu tối thiểu 20.000 USD
  • Truy cập VPS Miễn phí
  • Cấu trúc hoa hồng có thể tùy chỉnh
  • 24/6 Hỗ trợ kỹ thuật tận tâm
  • Nền tảng mẹ / cọ tùy chỉnh có sẵn

To find out more please contact our friendly support team or your dedicated account manager.