Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Tài khoản Hồi giáo

Tài khoản Hồi giáo

Vì việc thanh toán hoặc nhận lãi bị cấm ở Hồi giáo, nên BlackBull Markets đã tạo một tài khoản miễn phí qua đêm, hoạt động hoàn toàn tuân theo Luật Sharia. Tài khoản Hồi giáo (miễn phí qua đêm) được cung cấp dưới dạng một biến thể của Tài khoản Chuẩn, Tài khoản Chính và Tài khoản Tổ chức của chúng tôi, giữ lại tất cả các tính năng tuyệt vời của các loại tài khoản thông thường.

Tính năng tài khoản

  • Có sẵn trong cả Tiêu chuẩn và Prime
  • Min phí qua đêm
  • Đòn by 1:500
  • Sn siêu nh
  • Quyền truy cập vào tất cả các Công cụ có thể Giao dịch
tham gia ngay bây giờ