Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

So sánh tài khoản

So sánh tài khoản

ECN

Tiêu chuẩn

Hoàn hảo cho các Nhà giao dịch chỉ mới bắt đầu
TIỀN NẠP TỐI THIỂU:
US$0
CHÊNH LỆCH TỪ:
0.8
KÍCH THƯỚC LÔ TỐI THIỂU:
0.01
ĐÒN BẨY LÊN TỚI:
1:500
HOA HỒNG:
Không có phí hoa hồng
MÁY CHỦ EQUINIX:
NY4
TÌM HIỂU THÊM
PHỔ BIẾN NHẤT

ECN

Prime

Trải nghiệm ECN đích thực với Xử lý Điện thanh toán Xuyên suốt
TIỀN NẠP TỐI THIỂU:
US$2000
CHÊNH LỆCH TỪ:
0.1
KÍCH THƯỚC LÔ TỐI THIỂU:
0.01
ĐÒN BẨY LÊN TỚI:
1:500
HOA HỒNG:
6,00 USD mỗi lô
MÁY CHỦ EQUINIX:
NY4
TÌM HIỂU THÊM

ECN

Tổ chức

Dành cho Nhà giao dịch đang tìm kiếm các Dịch vụ và Tính năng cấp Tổ chức
TIỀN NẠP TỐI THIỂU:
US$20,000
CHÊNH LỆCH TỪ:
0.0
KÍCH THƯỚC LÔ TỐI THIỂU:
0.01
ĐÒN BẨY LÊN TỚI:
1:500
HOA HỒNG:
3,00 USD mỗi lô
MÁY CHỦ EQUINIX:
Tùy chọn tùy chỉnh
TÌM HIỂU THÊM