Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Năng lượng

Năng lượng

Hàng hóa năng lượng là các kho dự trữ năng lượng vật chất như dầu thô và khí đốt tự nhiên. Những hàng hoá này được tiêu dùng trong quá trình sản xuất và cung cấp tất cả các hàng hoá khác và hầu như tất cả các hoạt động kinh tế khác. Các mặt hàng năng lượng rất cần thiết cho các nền kinh tế hiện đại và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các sự kiện địa chính trị quan trọng.

Năng lưng ca BlackBull Markets

Năng lượng t
Dầu thô Brent Cash Brent
Hp đng kỳ hn Du thô Brent UKOIL.f
Du thô West Texas Intermediate Cash WTI
Hp đng tương lai du thô West Texas Intermediate USOIL.f
Khí tự nhiên NGAS