Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Giao dịch Cổ phiếu

Giao dịch Cổ phiếu

Chúng tôi tự hào mang đến cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào hơn 80 thị trường toàn cầu và hơn 23.000 cổ phiếu, tất cả đều từ một nền tảng dễ dàng tiếp cận bán lẻ.

Chúng tôi hoan nghênh bạn khám phá nền tảng giao dịch cổ phiếu sáng tạo của chúng tôi với các tính năng giao dịch phức tạp bao gồm:

Không thay đổi:

  • Trên 70 Loại lệnh
  • Giờ Giao dịch Kéo dài
  • Bộ lọc Bảng điều khiển ESG / Tác động
  • Công cụ Phân tích Nâng cao
  • Nguồn Dữ liệu từ hơn 66 Bên thứ ba
Get Started Now

 

Tải về Nền tảng Giao dịch Cổ phiếu của BlackBull Markets trên Android hoặc Apple iOS.

Quyền truy cập không hạn chế thị trường toàn cầu không còn dành riêng cho các tổ chức hoặc ngân hàng lớn

 

Khám phá và đầu tư trên nhiều thị trường toàn cầu, bao gồm Mỹ, Canađa, Anh, Australia, Mexico, Đức, Pháp, Nhật Bản và nhiều lãnh thổ khác.

 

Một trong những mức phí cạnh tranh nhất trên thị trường

Đầu tư với BlackBull Markets có nghĩa là nhiều tiền hơn sẽ được chuyển vào danh mục đầu tư của bạn, chứ không phải phí. Tìm hiểu xem làm thế nào chúng tôi có thể nổi trội hơn so với đối thủ cạnh tranh qua những ví dụ thực tế từ một số thị trường toàn cầu hàng đầu của chúng tôi.

US SHARE TRADING
AUSSIE SHARE TRADING
KIWI SHARE TRADING
135+ OTHER MARKETS
$3,000 in  $3 $18 $27 $30
$5,000 in  $3 $28 $37 $50
$10,000 in $3 $53 $62 $100
$3,000 in $8.85 - $27 $30
$5,000 in $8.85 - $37 $50

 

$2,000 in $9 - $10 -
$5,000 in $10 - $17 -
$10,000 in $20 - $22 -
  *Our team are busy working on an exciting new native online trading experience for NZX listed shares but in the meantime, we are currently accepting share purchase orders via email or phone with our dedicated account management team who will be available 24/6 to assist you with anything you require.
Full Pricing Details

Read our support articles and FAQ.  | Fees include currency conversion