Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Công ty chúng tôi

Có trụ sở tại Auckland, New Zealand, chúng tôi mang đến trải nghiệm giao dịch có tổ chức cho thị trường bán lẻ.

CFD trên Chỉ số và Cổ phiếu

CFD trên Ch s và C phiếu 

BlackBull Markets cung cấp CFD (Hợp đồng Chênh lệch) trên các cổ phiếu chính của Hoa Kỳ và các chỉ số toàn cầu.

CFD là các thỏa thuận giữa người mua và người bán quy định rằng người này cần phải trả cho người kia khoản chênh lệch giữa giá hiện tại của tài sản và giá tại thời điểm giao kết hợp đồng. CFD cho phép các nhà đầu tư có cơ hội giao dịch tài sản mà không cần phải sở hữu tài sản cơ bản.

Giao dịch hơn 60 Cổ phiếu phổ biến của Hoa Kỳ, bao gồm Tesla, Apple, Amazon, Netflix và Facebook.

Các chỉ số giao dịch từ các sàn giao dịch lớn trên toàn cầu, bao gồm Nasdaq100, S & P500, Footsie100, ASX200 và DAX30.

Cổ tức trên Chỉ số & Cổ phiếu

Thị trường Vốn chủ sở hữu và Chỉ số có thể bị điều chỉnh Cổ tức để phản ánh rằng tài sản cơ sở sẽ mở ở mức thấp hơn sau ngày cổ tức. Khi một Hành động Công ty diễn ra từ một cổ phiếu riêng lẻ là một bộ phận cấu thành chỉ số chứng khoán, BlackBull Markets sẽ tính phí vào tài khoản của khách hàng để phản ánh tác động của hành động công ty này đối với chỉ số chứng khoán.

Cổ tức sẽ được thanh toán / tính đúng hạn vào ngày hôm sau, tuy nhiên vì chúng tôi phụ thuộc vào thông báo từ bên thứ ba bên ngoài, nên BlackBull Markets không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ khoản phí chậm trễ nào.

tham gia ngay bây giờ