Khoản tiền gửi tối thiểu của bạn là bao nhiêu?

Khoản tiền gửi tối thiểu của bạn là bao nhiêu?

Yêu cầu tiền gửi tối thiểu:

Blackull Markets yêu cầu một khoản tiền gửi tối thiểu để mở tất cả các biến thể của Tài khoản.

Khi khoản tiền gửi ban đầu này đã được thực hiện, số dư tài khoản của bạn có thể xuống dưới số tiền gửi tối thiểu mà không bị phạt. Hơn nữa, khi khoản tiền gửi ban đầu đã được tài trợ, bạn có thể tùy ý quyết định số tiền gửi.

Các khoản tiền gửi tài khoản tối thiểu như sau:

Kiểu tài khoản Đặt cọc (USD)
Tiêu chuẩn $0.00
Xuất sắc $2,000.00
Thể chế $20,000.00