Làm cách nào để rút tiền?

Làm cách nào để rút tiền?

BlackBull Markets offers multiple ways to withdraw funds from your BlackBull Markets trading account, some of the most popular methods we have available are NetellerUnionPaySkrill and Bank Transfer.

Để rút tiền từ tài khoản BlackBerrySull Markets của bạn:

1. Go to the BlackBull Markets Client Login Portal by clicking here!

2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã sử dụng khi đăng ký tài khoản Blackull Markets của mình. Những thông tin này sẽ khác với chi tiết đăng nhập MT4 của bạn.

3. Once logged in you will be brought to the Client Portal.  Here you will see a selection of account settings and options.  Under “Funding”, click the tab “Withdraw Funds

4. On the Withdraw Funds page, fill out the required fields and select you method of withdrawal.  The most popular of these include Neteller, UnionPay, Skrill (Non-EU clients) and Bank Transfer.

Blackull Markets đảm bảo rằng tất cả số tiền rút được sẽ được gửi vào tài khoản mong muốn của bạn trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, chuyển khoản ngân hàng quốc tế mất đến 3 ngày làm việc để tiền xuất hiện trong tài khoản của bạn.