Làm cách nào để gửi tiền?

Làm cách nào để gửi tiền?

BlackBull Markets offers multiple ways to deposit funds into your account, some of the most popular methods we have available are via Credit CardNetellerUnionPaySkrill (Non-EU clients), and Bank Transfer

Để gửi tiền vào tài khoản Blackull Markets của bạn:

1. Go to the BlackBull Markets Client Login Portal by clicking here!

2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã sử dụng khi đăng ký tài khoản Blackull Markets của mình. Điều này sẽ khác với chi tiết đăng nhập MT4 của bạn.

3. Once logged in you will be brought to the Client Portal. Here you will see a selection of account settings and options. You can either click "MAKE A DEPOSIT" or under “Funding”, click the tab “Deposit Funds”.

4. On the Deposit funds page you will have a selection of multiple methods in order to deposit funds.  The most popular of these include Credit CardNetellerUnionPaySkrill (Non-EU clients) and Bank Transfer

5. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng để gửi tiền vào tài khoản của mình, sau đó làm theo lời nhắc trên màn hình.