Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

BlackBull Markets có trụ sở ở đâu?

BlackBull Markets có trụ sở ở đâu?

BlackBull có trụ sở, đăng ký và quản lý tại Auckland, New Zealand. Lý do cho điều này là để khách hàng của chúng tôi yên tâm vì New Zealand là một trong những quốc gia ổn định về chính trị, ít tham nhũng nhất và bền vững về môi trường trên thế giới, với quy định tài chính minh bạch và toàn diện với sự giám sát chặt chẽ có lợi cho khách hàng.