BlackBull Markets có trụ sở ở đâu?

BlackBull Markets có trụ sở ở đâu?

BlackBull có trụ sở, đăng ký và quản lý tại Auckland, New Zealand. Lý do cho điều này là để khách hàng của chúng tôi yên tâm vì New Zealand là một trong những quốc gia ổn định về chính trị, ít tham nhũng nhất và bền vững về môi trường trên thế giới, với quy định tài chính minh bạch và toàn diện với sự giám sát chặt chẽ có lợi cho khách hàng.