BlackBull Markets là gì?

BlackBull Markets là gì?

BlackBull Markets là một công ty giao dịch Ngoại hối ECN, chỉ thực hiện, có trụ sở tại New Zealand.  Chúng tôi phục vụ cho tất cả loại nhà giao dịch từ người mới bắt đầu đến chuyên nghiệp, cung cấp vô số dịch vụ tổ chức cho khách hàng nhỏ lẻ của chúng tôi.