Da đen Markets là gì?

Da đen Markets là gì?

Da đen Markets là một công ty kinh doanh ngoại hối ECN, chỉ thực hiện, có trụ sở tại New Zealand. Chúng tôi phục vụ cho tất cả các loại nhà giao dịch từ người mới bắt đầu đến chuyên nghiệp, cung cấp vô số dịch vụ tổ chức cho khách hàng bán lẻ của chúng tôi.