Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Giờ Hỗ trợ

Giờ Hỗ trợ

BlackBull tự hào về chất lượng và tốc độ phục vụ của mình. Do đó, chúng tôi vận hành bộ phận dịch vụ khách hàng 24 giờ 6 ngày một tuần để cung cấp cho khách hàng mọi hỗ trợ mà họ có thể cần. Chúng tôi cũng điều hành một quầy hỗ trợ, để được hỗ trợ toàn diện hơn, 6 ngày một tuần trong giờ mở cửa của tất cả sàn giao dịch tài chính quốc tế. Giờ hoạt động này là:

NZST (New Zealand)
JST (Nhật Bản) GMT (London) EST (bờ Đông nước Mỹ)
Mở cửa 11:00 giờ (Thứ Hai) 07:00 giờ (Thứ Hai) 22:00 giờ (Chủ nhật) 17:00 giờ (Chủ nhật)
Đóng cửa 10:00 giờ (Thứ Bảy) 06:00 giờ (Thứ Bảy) 21:00 giờ (Thứ Sáu) 16:00 giờ (Thứ Sáu)
tham gia ngay bây giờ