Giờ hỗ trợ

Giờ hỗ trợ

BlackBerry tự hào về chất lượng và tốc độ phục vụ của mình. Do đó, chúng tôi vận hành bàn dịch vụ khách hàng 24 giờ 6 ngày một tuần để cung cấp cho khách hàng bất kỳ sự hỗ trợ nào mà họ có thể cần. Chúng tôi cũng điều hành một quầy hỗ trợ, để được hỗ trợ toàn diện hơn, 6 ngày một tuần trong giờ mở cửa của tất cả các sàn giao dịch tài chính quốc tế. Giờ hoạt động này là:

NZST (NZ) JST (Japan) GMT (London) EST (East USA)
Open 11:00 (Mon) 07:00 (Mon) 22:00 (Sun) 17:00 (Sun)
Close 10:00 (Sat) 06:00 (Sat) 21:00 (Fri) 16:00 (Fri)