Lịch sử của BlackBull Markets

Lịch sử của BlackBull Markets

Chúng tôi bắt đầu ở Auckland, New Zealand, vào năm 2014 sau khi ban lãnh đạo của chúng tôi quyết định hợp tác trong lĩnh vực bán lẻ ngoại hối, sau 10 năm kinh nghiệm ngoại hối của tổ chức. Trọng tâm chính của Chợ đen là cung cấp các nguồn lực cấp tổ chức cho các khách hàng bán lẻ. Nhóm của chúng tôi đã đạt được điều này bằng cách phát triển nhiều giải pháp fintech, đáng chú ý nhất là phần mềm tổng hợp đơn đặt hàng giao dịch nội bộ độc quyền của chúng tôi. Để tuân theo các ưu đãi về giá cả và công nghệ vượt trội của chúng tôi, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng của mình, chẳng hạn như quản lý tài khoản cá nhân, cập nhật tình trạng thị trường hàng ngày và phân tích cho một sản phẩm cao cấp tổng thể. Sự phổ biến rộng rãi của các sản phẩm của chúng tôi đã dẫn đến việc mở rộng nhanh chóng trên toàn cầu.