Làm cách nào để đặt cảnh báo giao dịch trong TradingView?

Thời gian là một thành phần quan trọng trong sự thành công hay thất bại của một ngày giao dịch. Thời gian là vô cùng quan trọng để bám sát tất cả các thông tin thích hợp có thể ảnh hưởng đến các công cụ giao dịch yêu thích của bạn. May mắn thay, chức năng Cảnh báo của TradingView đã giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá một số cách mà chức năng cảnh báo của TradingView có thể giúp đưa ra quyết định kịp thời.

Thông báo có sẵn cho các thành viên TradingView có tài khoản miễn phí hoặc trả phí. Tuy nhiên, số lượng cảnh báo được phép cao hơn đáng kể đối với các tài khoản trả phí. Bạn sẽ thấy rằng chỉ cho phép một cảnh báo với tài khoản Cơ bản miễn phí của TradingView. Trong khi, Pro, Pro + và Premium lần lượt có 20, 100 và 400 cảnh báo.

Làm cách nào để đặt cảnh báo trong TradingView?

Chức năng cảnh báo có thể được tìm thấy trên thanh công cụ bên phải thông qua biểu tượng Đồng hồ báo thức. Bạn có thể truy cập biểu tượng này khi ở trên trang chủ hoặc trong biểu đồ. Nhấp vào biểu tượng này để hiển thị các tùy chọn cảnh báo.

Để tạo cảnh báo, hãy nhấp vào 'Tạo cảnh báo'. Một cửa sổ khác sẽ bật lên cho phép bạn chọn các thông số mà cảnh báo được kích hoạt. Tùy thuộc vào thiết bị và điều kiện bạn quan tâm, các thông số bổ sung sẽ xuất hiện trong cửa sổ.

Các tùy chọn để nhận cảnh báo bao gồm email, webhook, thông báo ứng dụng (trên điện thoại và máy tính) và SMS. Bạn sẽ phải xác nhận số điện thoại của mình qua email để kích hoạt chức năng cảnh báo SMS. Chọn bất kỳ hoặc tất cả các phương pháp thông báo mà bạn yêu cầu.

Theo dõi cảnh báo, sắp xếp, tạm dừng và tiếp tục cảnh báo của bạn được thực hiện trong cửa sổ mở rộng sau khi nhấp vào biểu tượng đồng hồ báo thức.