Tôi có thể đăng ký trở thành Đối tác, Đối tác liên kết hoặc IB bằng cách nào?

Để trở thành Đối tác, Đối tác liên kết hoặc Đối tác giới thiệu (IB) với BlackBull Markets, hãy truy cập thẻ ‘Đối tác’ ở phía bên trái của cổng thông tin.

Chọn ‘ĐĂNG KÝ’/’Bắt đầu Đăng ký’ để bắt đầu quá trình. Sau khi làm như vậy, bạn sẽ được đưa đến thẻ ‘Đăng ký’. Tìm thẻ ‘ĐỐI TÁC’ ở đầu trang để hiển thị mẫu đơn đăng ký của đối tác.

Vì bạn đã điền thông tin cá nhân của mình trước đây nên bạn sẽ không phải gửi lại những chi tiết này.

Thay vào đó, tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là bạn điền vào ‘CHI TIẾT ĐỐI TÁC’ được yêu cầu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện. Nhấp vào ‘TIẾP THEO’ sau khi bạn đã sẵn sàng để gửi đơn đăng ký của mình.

Sau đó, nhóm của chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn và liên hệ lại với bạn trong vòng 24 giờ.

Sau khi đơn đăng ký của bạn được phê duyệt, bạn sẽ được thông báo qua email.

Khi bạn truy cập lại thẻ ‘Đối tác’ ở phía bên trái của cổng thông tin, bạn sẽ thấy các loại hình đối tác mà bạn được chấp thuận để đăng ký.

Chọn ‘Bắt đầu Đăng ký’ trên loại hình đối tác mà bạn quan tâm.