Tính năng của ví trong Khu vực Khách hàng An toàn là gì?

Tính năng Ví là một công cụ quản lý tiền cho phép bạn nạp tiền, rút ​​tiền và chuyển khoản nội bộ vào bất kỳ tài khoản giao dịch forex và cổ phiếu nào của bạn.

Bạn sẽ có thể tạo một ví cho mỗi đồng tiền, với tối đa năm ví khác nhau được phép cho mỗi khách hàng.

Tất cả các khoản nạp tiền và rút tiền sẽ đi qua ví của bạn. 

Nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn cũng đơn giản như chuyển tiền từ bất kỳ ví nào của bạn sang tài khoản giao dịch thích hợp. Hoàn trả các tài khoản giao dịch của bạn cũng đơn giản không kém, nhưng với việc chuyển khoản kết thúc bằng tiền trở lại trong ví của bạn.