Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Công ty chúng tôi

Có trụ sở tại Auckland, New Zealand, chúng tôi mang đến trải nghiệm giao dịch có tổ chức cho thị trường bán lẻ.

Làm thế nào để bạn đăng ký Tài khoản Giao dịch Cổ phiếu?

Để mở tài khoản giao dịch cổ phiếu với BlackBull Markets, hãy truy cập vào thẻ ‘Giao dịch Cổ phiếu’ ở phía bên trái của cổng thông tin.

Từ thẻ này, bạn có thể chọn ‘Tìm hiểu thêm...’ để tìm hiểu thêm về Cổ phiếu của BlackBull.

Nếu bạn đã sẵn sàng mở đăng ký giao dịch cổ phiếu, hãy chọn ‘Bắt đầu Đăng ký’. Sau khi làm như vậy, bạn sẽ được đưa đến thẻ ‘Đăng ký’. Tìm thẻ ‘CỔ PHIẾU’ ở đầu trang để hiển thị mẫu đơn đăng ký giao dịch cổ phiếu.

Vì bạn đã điền thông tin cá nhân của mình trước đây nên bạn sẽ không phải gửi lại những chi tiết này.

Có thể bạn chỉ phải hoàn thành phần ‘SỞ THÍCH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU’. Đối với phần này, bạn sẽ cần xác định Nơi cư trú Thuế và Số Nhận dạng Thuế của mình. Ngoài ra, bạn có thể chọn đồng tiền của tài khoản giao dịch cổ phiếu của mình và loại tài khoản (‘TIỀN MẶT’ hoặc ‘KÝ QUỸ’).

Nhấp vào ‘TIẾP THEO’ để gửi đơn đăng ký của bạn sau khi tất cả chi tiết đã được chỉ định.

Sau đó, nhóm của chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn và liên hệ lại với bạn trong vòng 24 giờ.

tham gia ngay bây giờ