Làm cách nào để bạn tiếp cận hỗ trợ trong Khu vực Khách hàng An toàn?

Để truy cập hỗ trợ trong Khu vực Khách hàng An toàn, hãy truy cập thẻ ‘Liên hệ với Chúng tôi’ ở phía bên trái của cổng thông tin.

Từ đây, bạn sẽ tìm thấy chi tiết liên hệ của chúng tôi, bao gồm số điện thoại hỗ trợ, địa chỉ email hỗ trợ, và cuộc trò chuyện trực tuyến của chúng tôi.

Chỉ cần nhấp vào phương thức liên hệ ưa thích của bạn.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tại New Zealand của chúng tôi (+64) 9 558 5142, số điện thoại quốc tế miễn phí của chúng tôi 0800 BB Markets (0800 22 6275387), hoặc địa chỉ email hỗ trợ của chúng tôi theo địa chỉ support@blackbullmarkets.com Ngoài ra, một hộp trò chuyện trực tuyến tồn tại ở phía dưới cùng bên phải của cổng thông tin bất kể bạn đang truy cập trang nào. Nhấp vào hộp ‘Trò chuyện Trực tuyến 24/7’, nhập thông tin chi tiết của bạn, và bạn sẽ được kết nối trực tiếp với một trong nhiều nhân viên hỗ trợ giàu kinh

View of the Contact Us tab within the SCA