Làm cách nào để bạn thay đổi ngôn ngữ của Khu vực Khách hàng An toàn?

Để thay đổi ngôn ngữ của Khu vực Khách hàng An toàn, hãy nhấp vào biểu tượng quả địa cầu ở góc trên cùng bên phải của bất kỳ trang nào. Sau đó, một menu thả xuống sẽ xuất hiện và trình bày các ngôn ngữ khác nhau hiện đang được hỗ trợ bởi BlackBull Markets.

Hiện tại, có 13 ngôn ngữ được hỗ trợ bởi BlackBull Markets, bao gồm:

 • Tiếng Ả-rập
 • Tiếng Mã lai
 • Tiếng Trung Quốc
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Thái
 • Tiếng Việt

Sau khi chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn, Khu vực Khách hàng An toàn sẽ ngay lập tức cập nhật để hiển thị ngôn ngữ đã chọn. 

Biểu tượng quả địa cầu sẽ luôn hiện diện ở góc trên cùng bên phải để bạn hoàn tác hoặc chọn bất kỳ ngôn ngữ nào khác mà bạn thích.