Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Làm cách nào để bạn thêm tiền vào tài khoản của mình?

Để thêm tiền vào tài khoản của bạn, hãy truy cập thẻ ‘Ví của Tôi’ ở phía bên trái của cổng thông tin.

Bạn sẽ cần phải có ít nhất một ví được liên kết với tài khoản của mình để nạp tiền. Ngoài ra, ví phải có mệnh giá bằng đồng tiền mà bạn sẽ nạp tiền để tránh phí chuyển đổi. Nhiều ví được cho phép để bạn có thể nạp tiền bằng nhiều đồng tiền khác nhau. 

Sau khi bạn có ví bằng đồng tiền mà bạn muốn nạp, bạn có thể nhấp vào ‘THÊM TIỀN’ trên thẻ ví hoặc tìm thẻ ‘THÊM TIỀN’ dọc theo đầu trang cổng thông tin này. 

Trong thẻ thêm tiền, bạn sẽ thấy quy trình 4 bước để nạp tiền.

Bước 1. Chọn ví mà bạn muốn nạp tiền vào bằng cách nhấp vào ‘CHỌN’ trên ví thích hợp, sau đó nhấp vào ‘TIẾP THEO’ ở cuối trang.’. Vui lòng lưu ý: Mỗi khoản tiền nạp được giới hạn trong một ví.

Bước 1

Bước 2. Chọn phương thức nạp tiền của bạn bằng cách nhấp vào ‘CHỌN’ trên phương thức thích hợp, sau đó nhấp vào ‘TIẾP THEO’ ở cuối trang. 

Bước 2

Bước 3. Chọn số tiền bạn muốn nạp.

Bước 3

Bước 4. Xem lại chi tiết tiền nạp của bạn bao gồm cả việc chuyển đổi tiền tệ nếu thích hợp. Sau đó nhấp vào ‘XÁC NHẬN’ để được đưa đến cổng cho phương thức nạp tiền bạn đã chọn. Vui lòng làm theo các hướng dẫn được trình bày theo phương thức mà bạn đã chọn.

Bước 4
tham gia ngay bây giờ