Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Làm cách nào để bạn chuyển tiền giữa các ví?

Để chuyển tiền giữa các ví BlackBull Market khác nhau của bạn, hãy truy cập vào thẻ ‘Ví của Tôi’ ở phía bên trái của cổng thông tin.

Tìm thẻ ‘CHUYỂN TIỀN NỘI BỘ’ dọc theo đầu trang cổng thông tin này. Trong thẻ này, bạn sẽ thấy quy trình đơn giản để chuyển tiền.

Trước tiên, hãy chọn xem bạn muốn chuyển tiền TỪ ‘Tài khoản giao dịch’ hay từ ‘Ví’. Sau đó chọn ví bạn muốn chuyển.

Thứ hai, chọn xem bạn muốn chuyển tiền VÀO ‘Tài khoản giao dịch’ hay vào ‘Ví’. Sau đó chọn ví bạn muốn chuyển.

Thứ ba, Nhập số tiền bạn muốn chuyển giữa hai ví được chỉ định

Thứ tư, kiểm tra các chi tiết bạn đã nhập và bất kỳ số liệu tỷ giá hối đoái nào nếu có. Thứ năm, nhấp vào ‘XÁC NHẬN CHUYỂN KHOẢN’ để hoàn tất quá trình chuyển.

tham gia ngay bây giờ