Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Công ty chúng tôi

Có trụ sở tại Auckland, New Zealand, chúng tôi mang đến trải nghiệm giao dịch có tổ chức cho thị trường bán lẻ.

Bạn có thể tạo tài khoản Demo và tài khoản Live mới bằng cách nào?

Để tạo tài khoản mới, hãy truy cập thẻ ‘Tài khoản’ ở phía bên trái của cổng thông tin.

Trong thẻ này, bạn sẽ có các tùy chọn để tạo tài khoản Demo và tài khoản Live mới.

Hai thẻ ở đầu trang này tồn tại; ‘LIVE’ và ‘DEMO’. Nhấp vào thẻ thích hợp, sau đó chọn ‘TẠO TÀI KHOẢN’.

Cách tạo tài khoản Live mới

Sau khi chọn ‘TẠO TÀI KHOẢN’, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để bạn nhập các tùy chọn tài khoản của mình.

Chọn ‘Loại nền tảng’, ‘Đồng tiền’, ‘Loại Tài khoản’ và ‘Đòn bẩy’ ưa thích của bạn.

Sau khi nhập tùy chọn của bạn, bao gồm cả ‘Nickname’ tùy chọn, hãy nhấp vào nút ‘GỬI’ để xác nhận lựa chọn của bạn. Để dừng đăng ký, hãy nhấp vào ‘HỦY’, và cửa sổ bật lên sẽ biến mất.

Vui lòng lưu ý: Bạn có thể bị hạn chế đăng ký một tài khoản giao dịch Live trước khi được chấp nhận là khách hàng của tài khoản giao dịch Live của BlackBull Markets.

Pop-up when creating a new account

Cách tạo tài khoản Demo mới

Sau khi chọn ‘TẠO TÀI KHOẢN’, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để bạn nhập các tùy chọn tài khoản của mình.

Chọn ‘Loại nền tảng’, ‘Đồng tiền’, ‘Loại Tài khoản’ và ‘Đòn bẩy’ ưa thích của bạn.

Sau khi nhập tùy chọn của bạn, bao gồm cả ‘Nickname’ tùy chọn, hãy nhấp vào nút ‘GỬI’ để xác nhận lựa chọn của bạn. Để dừng đăng ký, hãy nhấp vào ‘HỦY’, và cửa sổ bật lên sẽ đóng.

Việc tạo tài khoản Demo mới của bạn sẽ diễn ra ngay lập tức. Bây giờ, bạn sẽ thấy thẻ tài khoản Demo mới của mình trong thẻ ‘DEMO’ sau khi cửa sổ bật lên đóng lại.

Từ đây, bạn sẽ có tùy chọn để thay đổi cài đặt tài khoản của mình, bao gồm mật khẩu, nickname và đòn bẩy của tài khoản, bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh xe trên thẻ tài khoản. Ngoài ra, đối với tài khoản Demo, bạn cũng có tùy chọn thêm tiền giấy vào tài khoản của mình. Để làm như vậy, hãy nhấp vào nút ‘THÊM TIỀN’ ở cuối thẻ tài khoản. Bạn có thể thêm tối đa 100.000 USD vào tài khoản Demo của mình với mỗi lần nhấn nút ‘THÊM TIỀN’.

Pop-up when editing the settings of an account

Ngoài ra, đối với tài khoản Demo, bạn cũng có tùy chọn thêm tiền giấy vào tài khoản của mình. Để làm như vậy, hãy nhấp vào nút ‘THÊM TIỀN’ ở cuối thẻ tài khoản. Bạn có thể thêm tối đa 100.000 USD vào tài khoản Demo của mình với mỗi lần nhấn nút ‘THÊM TIỀN’.

Vui lòng lưu ý: Bạn có thể bị hạn chế đối với một tài khoản Demo trước khi được chấp nhận là khách hàng của tài khoản giao dịch Live của BlackBull Markets.

tham gia ngay bây giờ