Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Bạn đăng ký tài khoản BlackBull Markets bằng cách nào?

Bạn có thể đăng ký để trở thành khách hàng của BlackBull Markets trong Khu vực Khách hàng An toàn.

Ở phía bên trái của cổng thông tin, bạn sẽ tìm thấy thẻ ‘Đơn đăng ký’. 

Để đăng ký trở thành khách hàng, bạn sẽ phải hoàn thành biểu mẫu đăng ký gồm sáu bước đơn giản.

Biểu mẫu đăng ký được chia thành ‘CHI TIẾT CÁ NHÂN’, ‘SỞ THÍCH GIAO DỊCH’, ‘VIỆC LÀM’, ‘BẢN CÂU HỎI SỰ PHÙ HỢP’, ‘TUYÊN BỐ’, và ‘XÁC MINH’.

Nếu bạn cần hỗ trợ về bất kỳ phần nào của mẫu đơn, vui lòng liên hệ với nhân viên thân thiện của chúng tôi qua email, điện thoại hoặc chức năng trò chuyện trực tuyến của chúng tôi.

Sau khi bạn hoàn thành tất cả các bước của biểu mẫu đăng ký, đơn đăng ký của bạn sẽ được gửi đến nhóm hoạt động của chúng tôi để xem xét và phê duyệt. Chúng tôi hy vọng sẽ xử lý tất cả đơn đăng ký trong vòng 24 giờ.

Bạn sẽ không thể tạo tài khoản giao dịch Live cho đến khi đơn đăng ký của bạn được phê duyệt. Tuy nhiên, bạn có thể tạo tài khoản giao dịch Demo trước khi đơn đăng ký của bạn được phê duyệt.

Đừng ngần ngại khám phá Khu vực Khách hàng An toàn, và chức năng của Khu vực này chuẩn bị cho việc phê duyệt đơn đăng ký của bạn.

Để tìm hiểu thêm về chức năng Khu vực Khách hàng An toàn, vui lòng truy cập các bài viết hỗ trợ khác của chúng tôi để làm quen với các quy trình nạp tiền, rút ​​tiền, tạo tài khoản, tải về nền tảng, và nhiều hơn thế.

tham gia ngay bây giờ