Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Contract Specifications

Forex

SymbolCurrency PairLot SizeMin. Trade sizeMin. Pip IncrementMax LeverageTrading Sessions Server Time Mon-Fri
AUD/CADAustralian Dollar vs. Canadian Dollar100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
AUD/CHFAustralian Dollar vs. Swiss Franc100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
AUD/JPYAustralian Dollar vs. Japanese Yen100,0000.010.0011:50000:00 - 24:00
AUD/NZDAustralian Dollar vs. New Zealand Dollar100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
AUD/USDAustralian Dollar vs. US Dollar100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
AUD
SymbolCurrency PairLot SizeMin. Trade sizeMin. Pip IncrementMax LeverageTrading Sessions Server Time Mon-Fri
CAD/CHFCanadian Dollar vs. Swiss Franc100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
CAD/JPYCanadian Dollar vs. Japanese Yen100,0000.010.0011:50000:00 - 24:00
CHF/JPYSwiss Franc vs. Japanese Yen100,0000.010.0011:50000:00 - 24:00
CAD
SymbolCurrency PairLot SizeMin. Trade sizeMin. Pip IncrementMax LeverageTrading Sessions Server Time Mon-Fri
EUR/AUDEuro vs. Australian Dollar100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
EUR/CADEuro vs. Canadian Dollar100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
EUR/CHFEuro vs. Swiss Franc100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
EUR/GBPEuro vs. British Pound100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
EUR/JPYEuro vs. Japanese Yen100,0000.010.0011:50000:00 - 24:00
EUR/NZDEuro vs. New Zealand Dollar100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
EUR/USDEuro vs. US Dollar100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
EUR
SymbolCurrency PairLot SizeMin. Trade sizeMin. Pip IncrementMax LeverageTrading Sessions Server Time Mon-Fri
GBP/AUDBritish Pound vs. Australian Dollar100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
GBP/CADBritish Pound vs. Canadian Dollar100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
GBP/CHFBritish Pound vs. Swiss Franc100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
GBP/JPYBritish Pound vs. Japanese Yen100,0000.010.0011:50000:00 - 24:00
GBP/NZDBritish Pound vs. New Zealand Dollar100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
GBP/USDBritish Pound vs. US Dollar100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
GBP
SymbolCurrency PairLot SizeMin. Trade sizeMin. Pip IncrementMax LeverageTrading Sessions Server Time Mon-Fri
NZD/CADNew Zealand Dollar vs. Canadian Dollar100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
NZD/CHFNew Zealand Dollar vs. Swiss Franc100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
NZD/JPYNew Zealand vs. Japanese Yen100,0000.010.0011:50000:00 - 24:00
NZD/USDNew Zealand Dollar vs. US Dollar100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
NZD
SymbolCurrency PairLot Size in UnitsMin. Trade sizeMin. Pip IncrementMax LeverageTrading Sessions Server Time Mon-Fri
USD/CADUS Dollar vs. Canadian Dollar100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
USD/CHFUS Dollar vs. Swiss Franc100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
USD/JPYUS Dollar vs. Japanese Yen100,0000.010.0011:50000:00 - 24:00
USD/MXNUS Dollar vs. Mexican peso100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
USD/SGDUS Dollar vs. Singapore Dollar100,0000.010.000011:50000:00 - 24:00
USD

Metals

SymbolXAG/USDXAU/USD
SpotSilverGold
Currency PairSilver vs. US DollarGold vs. US Dollar
Lot Size Volume (1.0)5000oz100oz
Min. Increment0.010.01
Max Leverage1:5001:500
Trading Sessions in Server Time (Mon - Thu)01:00 - 24:0001:00 - 24:00
Trading Sessions in Server Time (Friday)01:00 - 23:4501:00 - 23:45

Energy

InstrumentsWTIBrent Oil
NameWest Texas OilBrent Oil
Min. Tickets Size11
Max. Ticket Size1000100
Trading Steps11
Digits33
Leverage1:1001:100
Margin Call70%70%
Liquidation50%50%
Trading Sessions in Server Time (Mon - Fri)01:00 - 24:0003:00 - 24:00

Indices

Instruments AUS200 UK100 US500 ESTX50 SUI20
Min. Ticket Size 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Max. Ticket Size 100 100 100 100 100
Trading Steps (Lots) 1 1 1 1 1
Tick Size 1 1 1 1 1
Digits 2 2 2 2 2
Leverage 1 : 100 1 : 100 1 : 100 1 : 100 1 : 100
Margin Call 70% 70% 70% 70% 70%
Liquidation 50% 50% 50% 50% 50%
Trading Sessions in Server Time
Mon 01:50 - 08:30
9:10 - 23:00
03:00 - 23:00 01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
9:00 - 23:00 9:00 - 23:00
Tue 01:50 - 08:30
9:10 - 23:00
01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
9:00 - 23:00 9:00 - 23:00
Wed 01:50 - 08:30
9:10 - 23:00
01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
9:00 - 23:00 9:00 - 23:00
Thu 01:50 - 08:30
9:10 - 23:00
01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
9:00 - 23:00 9:00 - 23:00
Fri 01:50 - 08:30
9:10 - 23:00
01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
01:00 - 23:15 9:00 - 23:00 9:00 - 23:00
Instruments GER30 JPN225 NAS100 US30 ESP35
Min. Ticket Size 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Max. Ticket Size 100 100 100 100 100
Trading Steps (Lots) 1 1 1 1 1
Tick Size 1 1 1 1 1
Digits 2 2 2 2 2
Leverage 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100
Margin Call 70% 70% 70% 70% 70%
Liquidation 50% 50% 50% 50% 50%
Trading Sessions in Server Time
Mon 9:00 - 23:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
9:00 - 21:00
Tue 9:00 - 23:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
9:00 - 21:00
Wed 9:00 - 23:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
9:00 - 21:00
Thu 9:00 - 23:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
9:00 - 21:00
Fri 9:00 - 23:00 01:00 - 24:00 01:00 - 23:15 01:00 - 23:15 9:00 - 21:00
Instruments FRA40 HKG50      
Min. Ticket Size 0.1 0.1      
Max. Ticket Size 100 100      
Trading Steps (Lots) 1 1      
Tick Size 1 1      
Digits 2 2      
Leverage 1:100 1:100      
Margin Call 70% 70%      
Liquidation 50% 50%      
Trading Sessions in Server Time
Mon 9:00 - 21:00 4:15 - 7:00
8:00 - 11:30
12:15 - 22:00
     
Tue 9:00 - 21:00 4:15 - 7:00
8:00 - 11:30
12:15 - 22:00
     
Wed 9:00 - 21:00 4:15 - 7:00
8:00 - 11:30
12:15 - 22:00
     
Thu 9:00 - 21:00 4:15 - 7:00
8:00 - 11:30
12:15 - 22:00
     
Fri 9:00 - 21:00 4:15 - 7:00
8:00 - 11:30
12:15 - 22:00
     

Leverage Tiers

Please see information about our leverage tiers here:

BlackBull Markets leverage

EquityLeverage
0 to 50000500 - 1
50001 to 100000200 - 1
100001 to 999999100 - 1
Leverage
tham gia ngay bây giờ