Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Thanh khoản cơ bản

Thanh khoản cơ bản

BlackBull Markets cung cấp thanh khoản Prime truyền thống dưới dạng Xử lý Điện thanh toán Xuyên suốt tổng hợp, minh bạch và thanh khoản FX cấp ngân hàng cao nhất.

Phần mềm tổng hợp nội bộ độc quyền của BlackBull Markets cung cấp cho khách hàng bán lẻ của chúng tôi mức chênh lệch giao dịch thấp nhất bằng cách yêu cầu các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi đặt giá thầu chung cho các giao dịch của bạn trong thời gian thực. Như vậy, kết hợp với tính minh bạch về tính thanh khoản, chúng tôi cung cấp khoản tiết kiệm chi phí tốt nhất có thể cho khách hàng với sự tin cậy và hoàn toàn tin cậy.

Tính thanh khoản cao cấp của Prime

Để khen ngợi tính thanh khoản cơ bản của chúng tôi, BlackBull Markets cũng cung cấp tính thanh khoản cơ bản của Prime. Các mối quan hệ và đối tác Prime of Prime Liquidity của chúng tôi đã được phát triển và duy trì với các tổ chức hàng đầu thế giới và trong ngành để chúng tôi có thể mang đến cho khách hàng trải nghiệm giao dịch tốt nhất.