Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Yêu cầu AML

Yêu cầu về Chính sách Chống Rửa tiền

BlackBull Group Limited thu thập và xác minh dữ liệu nhận dạng cá nhân của các chủ tài khoản của chúng tôi, đồng thời ghi nhật ký và theo dõi các sao kê thành từng khoản của tất cả giao dịch được thực hiện bởi khách hàng của chúng tôi. Trước khi mở tài khoản với BlackBull Group Limited, bạn phải có mẫu giấy tờ chứng minh danh tính hợp lệ do chính phủ cấp (Giấy phép Lái xe, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu), giấy tờ chứng minh nơi ở, và thông tin tài khoản ngân hàng cùng với đơn đăng ký tài khoản đã hoàn chỉnh của bạn. Ngoài ra, BlackBull Group Limited theo dõi tất cả giao dịch đáng ngờ của khách hàng của chúng tôi, và các giao dịch được thực hiện theo các điều kiện giao dịch không chuẩn.

Chính sách AML của Blackull Group Limited

 • Tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản riêng biệt, tách biệt chỉ được chỉ định cho các khoản tiền gửi và rút tiền của khách hàng.
 • Các phương thức cấp vốn không phải là Chuyển khoản ngân hàng được giới hạn ở quy mô rút tiền không lớn hơn quy mô của số tiền được gửi cho phương thức cấp vốn đó.
 • Theo dõi nguồn tiền từ các tài khoản ngân hàng khác nhau bên ngoài quốc gia cư trú của chủ tài khoản.
 • Không chấp nhận gửi tiền mặt cũng như không giải ngân tiền mặt trong bất kỳ trường hợp nào.
 • Không chấp nhận tiền gửi của bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Đối sánh từng khoản tiền gửi với tên tài khoản trong hồ sơ của khách hàng đó.

BlackBull Group Limited có quyền từ chối xử lý một giao dịch ở bất kỳ giai đoạn nào trong trường hợp công ty cho rằng giao dịch có liên quan theo bất kỳ cách nào tới hoạt động rửa tiền hoặc tội phạm. Theo luật quốc tế, BlackBull Group Limited không có nghĩa vụ phải báo tin cho khách hàng nếu hoạt động đáng ngờ được báo cáo cho bất kỳ cơ quan quản lý hoặc pháp lý tương ứng nào.

Quy trình Mở Tài khoản

Trước khi mở tài khoản, BlackBull Group Ltd phải ghi lại danh tính, loại hình kinh doanh, thu nhập, nguồn tài sản và mục tiêu đầu tư của từng khách hàng tiềm năng.

Mặc dù chúng tôi chào đón khách hàng từ khắp nơi trên thế giới, nhưng các hạn chế của chính phủ cùng với các chính sách công ty của chúng tôi cấm BlackBull Group Ltd mở tài khoản có nguồn gốc từ các quốc gia bị hạn chế và/hoặc bị OFAC trừng phạt.

Yêu cầu Mở Tài khoản

Giấy tờ chứng minh Danh tính có Ảnh  – Dưới đây là các mẫu giấy tờ chứng minh danh tính có ảnh có thể chấp nhận được

 1. Hộ chiếu hợp lệ
 2. Giấy tờ chứng minh Danh tính do Chính phủ cấp hợp lệ (Giấy phép lái xe hoặc ID do Nhà nước cấp)
 3. Chứng minh Nhân dân hợp lệ

Liên kết Ảnh – Chúng tôi sẽ cần bạn cung cấp cho chúng tôi ảnh chụp chính bạn đang giữ giấy tờ chứng minh danh tính mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Giấy tờ chứng minh Nơi ở  – Dưới đây là các mẫu giấy tờ chứng minh nơi ở có ảnh có thể chấp nhận được

 1. Hóa đơn tiện ích hoặc hóa đơn điện thoại, hoặc sao kê ngân hàng có địa chỉ hiện tại của bạn
 2. Tất cả giấy tờ chứng minh nơi ở phải cập nhật và không quá 90 ngày

Yêu cầu Tài khoản Ngân hàng

Các chủ tài khoản BlackBull Group Limited phải có một tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hợp lệ đứng tên của họ. Sao kê ngân hàng phải hiển thị tên của họ và địa chỉ đã đăng ký giống như đơn đăng ký của họ