Giao dịch

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại thị trường có thể được giao dịch trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nền tảng

Dakull Markets cung cấp cho bạn MetaTrader 4. Tải xuống MetaTrader nổi tiếng thế giới trên nền tảng bạn thích. Tìm hiểu thêm.

Chương trình đối tác

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể trở thành đối tác hoặc liên kết với BlackBull Markets.

Công ty chúng tôi

Có trụ sở tại Auckland, New Zealand, chúng tôi mang đến trải nghiệm giao dịch có tổ chức cho thị trường bán lẻ.

Chính sách Pháp lý

Chính sách Pháp lý

Trước khi mở tài khoản với chúng tôi, bạn nên đọc chính sách pháp lý có liên quan đến thực thể BlackBull Markets mà bạn sẽ đăng ký.

Vui lòng lưu ý rằng có sự khác biệt giữa các khu vực trong tài liệu pháp lý của chúng tôi. Tài liệu áp dụng cho tài khoản của bạn sẽ được trình bày rõ ràng trong quy trình đăng ký của bạn và bạn nên tự làm quen với tài liệu đó trước khi hoàn tất hồ sơ đăng ký.

Để hiểu thêm về các quy định áp dụng cho bạn, vui lòng xem bên dưới.

New Zealand - Black Bull Group Limited

Bằng việc mở tài khoản với Black Bull Group Limited, bạn chỉ ra rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản được nêu ra trong mỗi một trong số các tài liệu này:

tham gia ngay bây giờ