Cách tải xuống ứng dụng di động Autochartist

Ứng dụng di động Autochartist có thể tải xuống trên iPhone / iPad và các thiết bị Android.

Cài đặt Autochartist từ bất kỳ một trong các liên kết sau:

iOS

https://itunes.apple.com/us/app/autochartist/id903348229?mt=8

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autochartist.mobile

Bạn cũng có thể tìm kiếm Autochartist Mobile App trên App Store và Play Store.

  • Đăng ký dùng thử 14 ngày bằng cách trả lời một số câu hỏi ngắn trong ứng dụng.
  • Chấp nhận các điều khoản và điều kiện.
  • Sau khi đăng ký, một email với thông tin đăng nhập sẽ được gửi.
  • Giờ đây, bạn có thể truy cập Ứng dụng di động Autochartist trong 14 ngày.
  • Khi kết thúc 14 ngày dùng thử, bạn sẽ được yêu cầu đăng ký với nhà môi giới của mình và cung cấp số tài khoản nhà môi giới của bạn.
  • Người môi giới của bạn sau đó sẽ liên hệ với bạn và cung cấp cho bạn các chi tiết đăng nhập vĩnh viễn.