Các vấn đề thường gặp về plugin MetaTrader / Autochartist

Nếu bạn đang gặp sự cố khi kết nối nền tảng MetaTrader của mình với Autochartist, hãy tham khảo danh sách các vấn đề và giải pháp phổ biến sau đây có thể khắc phục tình trạng của bạn.

Các vấn đề chung:

  • Cài đặt có hoạt động không? EA có được liệt kê theo Cố vấn Chuyên gia của MetaTrader không?
  • Nếu không, hãy thử lấy nhật ký cài đặt và chuyển tiếp đến nhóm hỗ trợ Autochartist.
  • Có bất kỳ thông báo lỗi nào không? Chụp ảnh màn hình của thông báo lỗi và nếu bạn không hiểu thông báo lỗi, send it to Broker Support.
  • Xác nhận rằng Webrequests đã được kích hoạt và định cấu hình trong MetaTrader một cách chính xác.
  • Nó có đang yêu cầu Xác thực không? Máy chủ đầu cuối, Máy chủ tài khoản và tài khoản Giao dịch trực tiếp hoặc Demo đều được kiểm tra xác thực. Xác minh rằng bạn đang sử dụng tài khoản Giao dịch Trực tiếp trên thiết bị đầu cuối MetaTrader mang thương hiệu của bạn.
  • Có thông báo cho biết "Kết quả bị trễ" hoặc các tính năng bị thiếu không? Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng tài khoản demo, EA có thể hiển thị "Kết quả bị trễ" và phần bộ lọc Xác suất có thể bị thiếu. Nếu bạn có yêu cầu về cấp độ VIP, bạn có thể không đạt đến số dư cần thiết, khiến bạn không thể sử dụng Bộ lọc xác suất ngay cả khi họ có quyền truy cập vào kết quả trực tiếp.
  • Kiểm tra phiên bản Powershell. Trên máy tính Windows, lỗi điển hình nhất trong quá trình cài đặt là bạn đang sử dụng phiên bản Windows cũ hơn hoặc Powershell của bạn đã lỗi thời.

(Các vấn đề liên quan đến cài đặt hệ điều hành Mac và Linux sẽ được thảo luận trong một bài viết riêng.)