Segregated Client Accounts

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอย่างมากที่ BlackBull Markets เราใช้ธนาคาร ANZ Bank ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ในการจัดการกับสภาพคล่องในการดำเนินงานของเรา ANZ Bank มีความปลอดภัยและสามารถไว้วางใจได้เกี่ยวกับด้านการเงิน รวมถึงมีที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นิวซีแลนด์

ระบบ Straight Through Processing (STP) ถูกใช้เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยและความสบายใจ ซึ่ง BlackBull Markets จะไม่สามารถทำการแทรกแซงใดๆ กับการเทรดของลูกค้าได้ เพื่อเพิ่มระยะห่างให้กับการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ เงินของลูกค้าของเราได้ถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารที่แยกไว้ต่างหากกับธนาคาร ANZ Bank เพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจและสามารถควบคุมเงินลงทุนของคุณได้