การเทรด

เราเสนอการเข้าถึงตลาดที่หลากหลายซึ่งสามารถซื้อขายได้ในบัญชีใด ๆ ของเรา หาข้อมูลเพิ่มเติม

แพลตฟอร์ม

ตลาด BlackBull ให้บริการ MetaTrader 4 ที่มีชื่อเสียงระดับโลกดาวน์โหลดบนแพลตฟอร์มที่คุณต้องการ หาข้อมูลเพิ่มเติม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
FIX API เทรดดิ้ง

ความร่วมมือ

ค้นหาว่าคุณจะเป็นพันธมิตรหรือเป็นพันธมิตรกับตลาด BlackBull ได้อย่างไร

TradingView 
with 
BlackBuII Markets

CREATE ACCOUNT

Why Trade with BlackBuII Markets
& TradingView?

BlackBull Markets is proud to offer our clients the option to Trade directly in TradingView, the world’s leading charting and social trading platform. Whether you trade on desktop or mobile, TradingView’s beautiful charts can supercharge your trading experience.

Join the 30 million traders around the world that have already discovered the ease and joy of trading with highly customisable and automated charts and tools.
Learn how to connect your account today.
TradingView 
Integrated
26,000
Tradable Assets
1:500
Leverage

How to sign up with BlackBuII Markets
and TradingView?

Create BlackBull
Markets Account
Create BlackBull Markets Account
Sign up
in TradingView
Create a TradingView Account
Start trading
Connect your BlackBull Markets
Account with TradingView

See our support FAQ

STEP 1: CREATE ACCOUNT

CREATE ACCOUNT
*View the Terms and Conditions of this offer here