การเทรด

เราเสนอการเข้าถึงตลาดที่หลากหลายซึ่งสามารถซื้อขายได้ในบัญชีใด ๆ ของเรา หาข้อมูลเพิ่มเติม

แพลตฟอร์ม

ตลาด BlackBull ให้บริการ MetaTrader 4 ที่มีชื่อเสียงระดับโลกดาวน์โหลดบนแพลตฟอร์มที่คุณต้องการ หาข้อมูลเพิ่มเติม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
FIX API เทรดดิ้ง

ความร่วมมือ

ค้นหาว่าคุณจะเป็นพันธมิตรหรือเป็นพันธมิตรกับตลาด BlackBull ได้อย่างไร

ข้อกำหนดเกี่ยวกับ AML

การป้องกันการฟอกเงิน

BlackBull Group Limited จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของบัญชี รวมถึงมีการบันทึกและติดตามรายละเอียดการทำธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดยลูกค้าของเรา ก่อนทำการเปิดบัญชีกับ BlackBull Group Limited คุณจะต้องส่งเอกสารแสดงตัวบุคคลที่ออกโดยรัฐ (ใบขับขี่, บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง), เอกสารยืนยันที่อยู่, และข้อมูลบัญชีธนาคารมาพร้อมกับใบสมัครเปิดบัญชีที่สมบูรณ์ของคุณ นอกจากนี้ BlackBull Group Limited ยังติดตามการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมดของลูกค้าของเรา รวมถึงการทำธุรกรรมภายใต้สภาวะการเทรดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

นโยบาย AML ของ BlackBull Group Limited

 • เงินของลูกค้าจะถูกจัดเก็บไว้ในบัญชีที่แยกต่างจากซึ่งถูกใช้สำหรับการฝากและถอนเงินของลูกค้าเท่านั้น
 • การฝากเงินนอกเหนือจากวิธีการโอนเงินทางธนาคารจะถูกจำกัดขนาดการถอนเงินไม่เกินจำนวนเงินที่ฝากเข้าด้วยวิธีการนั้นๆ
 • ติดตามการส่งเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆ ภายนอกประเทศที่พำนักของเจ้าของบัญชี
 • ไม่รับการฝากเงินเป็นเงินสดหรือการจ่ายเงินเป็นเงินสดไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ไม่รับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม
 • จับคู่การฝากเงินแต่ละครั้งเข้ากับชื่อบัญชีตามระบบของลูกค้า

BlackBull Group Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำธุรกรรมใดๆ ในทุกขั้นตอนที่บริษัทเชื่อว่าการทำธุรกรรมนั้นเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตามกฎหมายระหว่างประเทศ BlackBull Group Limited ไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถ้าหากมีการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการเปิดบัญชี

ก่อนที่จะทำการเปิดบัญชีได้นั้น All BlackBull Group Ltd จะมีการบันทึกตัวบุคคล, ธรรมชาติของธุรกิจ, รายได้, ที่มาของสินทรัพย์, และเป้าหมายด้านการลงทุนของผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าแต่ละคน

ถึงแม้ว่าเรายินดีต้อนรับลูกค้าจากทั่วโลก ข้อจำกัดทางรัฐบาลและนโยบายของบริษัทของเราได้ห้ามมิให้ All BlackBull Group Ltd เปิดบัญชีที่มาจากประเทศที่จำกัดการให้บริการและ/หรือที่ถูกคว่ำบาตรโดย OFAC

สิ่งที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี

บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย – เอกสารดังต่อไปนี้สามารถใช้เป็นเอกสารแสดงตัวที่มีรูปถ่ายได้

 1. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
 2. บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐ (ใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรที่ออกโดยรัฐ)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารยืนยันที่อยู่ – เอกสารดังต่อไปนี้สามารถใช้เป็นเอกสารยืนยันที่อยู่ได้

 1. บิลค่าโทรศัพท์หรือค่าสาธารณูปโภค หรือรายการเดินบัญชีธนาคารที่มีที่อยู่ปัจจุบันของคุณ
 2. เอกสารยืนยันที่อยู่จะต้องเป็นปัจจุบันและมีอายุไม่เกิน 90 วัน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร

ผู้ที่มีบัญชีของ All BlackBull Group Limited จะต้องมีบัญชีธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตภายใต้ชื่อของตัวเอง รายการเดินบัญชีธนาคารจะต้องแสดงชื่อและที่อยู่ที่ใช้ในการลงทะเบียนเปิดบัญชี