ฉันจะเพิ่ม Stop Loss หรือ Take Profit ได้อย่างไร

1. เลือกที่ปุ่ม “คำสั่งใหม่” บนแถบเครื่องมือของหน้าต่าง MetaTrader 4

2. หน้าต่างใหม่จะปรากฏขึ้นมา ในหน้าต่างนี้ คุณจะพบกับช่องที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระดับ Stop Loss และ Take Profit สำหรับคำสั่งที่คุณต้องการส่งได้

3. เมื่อทำการวาง Stop Loss หรือ Take Profit ค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้จะต้องเป็นดังนี้ สำหรับคำสั่งซื้อ ระดับ Stop Loss จะต้องอยู่ต่ำกว่าราคาของคำสั่ง และระดับของ Take Profit จะต้องอยู่สูงกว่าราคาของคำสั่ง สำหรับคำสั่งขาย ระดับ Stop Loss จะต้องอยู่สูงกว่าราคาของคำสั่ง และระดับของ Take Profit จะต้องอยู่ต่ำกว่าราคาของคำสั่ง โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องกำหนดระดับ Take Profit หรือ Stop Loss สำหรับการดำเนินคำสั่งเทรดของคุณ