เวลาเซิร์ฟเวอร์ของ MT4 คือเท่าใด

เวลาเซิร์ฟเวอร์ BlackBull Markets MetaTrader 4 อ้างอิงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม “5 pm New York”. เวลานี้ถูกยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นจุดสิ้นสุดของวันสำหรับตลาดฟอเร็กซ์

เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีการใช้เวลาออมแสงและเวลาเซิร์ฟเวอร์ MetaTrader 4 ไม่มีการใช้เวลาออมแสง นั่นหมายความว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดและปิดตลาด 2 ครั้งต่อปี ในเดือนมีนาคม ทุกๆ ปี สหรัฐอเมริกาจะมีการปรับเวลาไปข้างหน้า 1 ชั่วโมง ซึ่งทำให้เกิดการเปิดตลาดที่เร็วขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน พวกเขาจะทำในทางตรงกันข้ามและปรับเวลาย้อนหลัง 1 ชั่วโมง ซึ่งทำให้เกิดการปิดตลาดที่เร็วขึ้น

การเปลี่ยนแปลงนี้อาจไม่ส่งผลใดๆ กับคุณก็ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับเวลาของคุณ อย่างไรก็ตามโซนเวลาของคุณจะได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ คุณสามารถไปที่หน้าเพจเกี่ยวกับข่าวสารของบริษัทสำหรับประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเวลาออมแสงและวันที่สำหรับปีนั้นๆ

สิ่งนี้จะส่งผลกับฉันหรือไม่

การเปลี่ยนแปลงที่สามารถสังเกตุเห็นได้คือ คุณจะพบว่าเวลาของ Market Watch ใน MetaTrader 4 จะเปลี่ยนเป็น GMT+3 ในเดือนมีนาคม และ GMT+2 ในเดือนพฤศจิกายน