ฉันจะเปลี่ยนสเกลเวลาบนกราฟได้อย่างไร

ช่วงระยะเวลาของข้อมูลที่ถูกแสดงไว้ (แกน x ของกราฟ) สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในระดับเดือนจนถึงนาที

ในขณะที่กำลังแสดงกราฟโดยใช้ MetaTrader 4 คุณจะพบกับตัวเลือกเวลาในแถบเครื่องมือ

มันจะแสดงเป็นเช่นนี้:
M1 จะสร้างแท่งเทียน 1 แท่งทุกๆ นาที
M5 จะสร้างแท่งเทียน 1 แท่งทุกๆ 5 นาที
M15 จะสร้างแท่งเทียน 1 แท่งทุกๆ 15 นาที
M30 จะสร้างแท่งเทียน 1 แท่งทุกๆ 30 นาที
H1 จะสร้างแท่งเทียน 1 แท่งทุกๆ ชั่วโมง
H4 จะสร้างแท่งเทียน 1 แท่งทุกๆ 4 ชั่วโมง
D1 จะสร้างแท่งเทียน 1 แท่งทุกๆ วัน
W1 จะสร้างแท่งเทียน 1 แท่งทุกๆ สัปดาห์
MN จะสร้างแท่งเทียน 1 แท่งทุกๆ เดือน