ฉันจะตั้ง Trailing Stop ได้อย่างไร

Trailing Stops บน Mt4 จะเทรล stop ของคุณตามจำนวน pips ที่คุณตั้งไว้ trailing stop ที่ตั้งกับโพซิชั่นที่เปิดไว้จะทำงานหลังจากที่ราคาเคลื่อนที่ไปในทางที่คุณต้องการเป็นจำนวนจุดตามที่ตั้งไว้สำหรับ trailing stop จากราคาเปิด เมื่อ trailing stop ทำงาน มันจะเป็นจุดคุ้มทุน

วิธีการส่งคำสั่ง Trailing Stop:

สำหรับการตั้ง Trailing Stop บนโพซิชั่นที่มีอยู่:

1. บนกราฟของตราสาร คลิกขวาที่การเทรดที่คุณต้องการเพิ่ม trailing stop

2. ด้วยการใช้เมนู เลือกระยะห่างของ Trailing Stop ตามที่คุณต้องการ Trailing Stop ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีส่วนต่างเพียงพอระหว่างราคาตลาดกับราคาของคำสั่ง

3. นี่คือวิธีการเดียวที่สามารถเพิ่ม trailing stop ได้