ระดับเลเวอเรจ

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับระดับเลเวอเรจของเราที่นี่:

Blacระดับเลเวอเรจของ BlackBull MarketskBull Markets Leverage Tiers
อิควิตี้  เลเวอเรจ  
0 to 50000 500-1  
50001 to 100000 200-1  
100001 to 999999 100-1  

 

สำหรับคำถามเพิ่มเติม โปรดส่งอีเมลไปที่ support@blackbullmarkets.com