BlackBull Markets เป็นโบรกเกอร์ NDD หรือไม่

BlackBull Markets เป็นโบรกเกอร์แบบ no dealing desk นั่นหมายความว่าจะไม่เกิดการขัดแยังกันของผลประโยชน์เนื่องจากเราไม่ได้เป็น market makers ดังนั้นลูกค้าของเราจึงได้รับมูลค่าที่แท้จริงของตลาด เมื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์รวบรวมสภาพคล่องของเราแล้ว เราจึงมีสเปรด bid-ask ที่ต่ำที่สุด