BlackBull Markets ตั้งอยู่ที่ใด

BlackBull มีฐาน, จดทะเบียน และได้กรับการกำกับดูแลในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รู้สึกสบายใจ นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองสูงสุดแห่งหนึ่ง มีการคอรัปชั่นต่ำที่สุดแห่งหนึ่ง และมีความยั่งยืนทางสภาพแวดล้อมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งยังมีการกำกับกับดูแลทางการเงินที่โปร่งใสและครอบคลุมซึ่งเป็นประโยชน์กับลูกค้า