ช่วงเวลาการช่วยเหลือ

BlackBull รู้สึกภาคภูมิใจในกับคุณภาพและความรวดเร็วของบริการ เรามีบริการช่วยเหลือลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 6 วันต่อสัปดาห์เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับการช่วยเหลือตามที่ต้องการ นอกจากนี้เรายังมีโต๊ะช่วยเหลือสำหรับการช่วยเหลือที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นตลอด 6 วันต่อสัปดาห์ ในช่วงที่ตลาดการเงินทั่วโลกเปิด ช่วงเวลาทำการ:

  NZST (NZ) JST (ญี่ปุ่น) GMT (ลอนดอน) EST (สหรัฐอเมริกาตะวันออก)
เปิด 11:00 (Mon) 07:00 (Mon) 22:00 (Sun) 17:00 (Sun)
ปิด 10:00 (Sat) 06:00 (Sat) 21:00 (Fri) 16:00 (Fri)