สัญญาหมดอายุ

ตราสารดังต่อไปนี้มีการอ้างอิงสัญญาฟิวเจอร์สซึ่งมีวันหมดอายุ

เมื่อใดก็ตามที่สัญญาฟิวเจอร์สถึงวันหมดอายุ โพซิชั่นที่เปิดอยู่และคำสั่งทั้งหมดสำหรับตราสารตัวนั้นจะสิ้นสุดลงไม่ว่าจะเป็นคำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้

China A50 Index – 29-09-20 at 10:00 (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

Hong Kong Index – 29-09-20 at 10:00 (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

NGAS – 25-09-20 at 10:00 (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

Stocks on our MT5 Platform

Security Expiration / Rollover Date Time GMT+3
N25.f 16/10/2020 10:00
ES35.f 16/10/2020 10:00
USOIL.f 20/10/2020 10:00
LRC.f 26/10/2020 10:00
NGAS.f 27/10/2020 10:00
CHINAH.f 29/10/2020 10:00
HK50.f 29/10/2020 10:00
CHINA50.f 29/10/2020 10:00
SING.f 29/10/2020 10:00
SOYBEAN.f 29/10/2020 10:00
UKOIL.f 30/10/2020 10:00