คุณมีบัญชีอิสลามหรือไม่

มี BlackBull Markets มีให้บริการบัญชีที่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม

นี่คือบัญชีที่ไม่มีเรทสว๊อปหรือค่าธรรมเนียมโรลโอเวอร์สำหรับการถือโพซิชั่นข้ามคืน ถ้าหากคุณลงทะเบียนเปิดบัญชี คุณสามารถเลือกชนิดบัญชีเป็นบัญชี Islamic ได้ ถ้าหากคุณมีบัญชีกับเราแล้ว คุณจะต้องติดต่อเราที่ accounts@blackbullmarkets.com เพื่อร้องขอเปลี่ยนแปลงชนิดบัญชี หลังจากที่เราได้รับคำขอแล้ว เราจะเปลี่ยนแปลงชนิดบัญชีของคุณตามที่คุณต้องการ

ถ้าหากคุณเปิดบัญชีจริงในมาเลเซีย บัญชีของคุณจะเป็นบัญชีที่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามโดยอัตโนมัติ

โปรดทราบว่า BlackBull Group Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะไม่มีค่าสว๊อปนี้ได้ในกรณีที่มีการใช้งานไปในทางที่ผิด บัญชีที่เปิดขึ้นในมาเลเซียหรืออินโดนีเซียจะเป็นบัญชีที่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามโดยอัตโนมัติ