การเทรด

เราเสนอการเข้าถึงตลาดที่หลากหลายซึ่งสามารถซื้อขายได้ในบัญชีใด ๆ ของเรา หาข้อมูลเพิ่มเติม

แพลตฟอร์ม

ตลาด BlackBull ให้บริการ MetaTrader 4 ที่มีชื่อเสียงระดับโลกดาวน์โหลดบนแพลตฟอร์มที่คุณต้องการ หาข้อมูลเพิ่มเติม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
FIX API เทรดดิ้ง

ความร่วมมือ

ค้นหาว่าคุณจะเป็นพันธมิตรหรือเป็นพันธมิตรกับตลาด BlackBull ได้อย่างไร

คุณต้องการเอกสารอะไรจากฉัน

เอกสาร

เมื่อสมัครเปิดบัญชีจริงส่วนบุคคล:

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ด้วยการคลิกที่นี่

2. ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ (เป็น .jpg, .pdf, หรือ .png ขนาดไม่เกิน 10MB);

A) เอกสารยืนยันตัวบุคคล (POI)

  1. สำเนาหนังสือเดินทาง นี่คือรูปแบบของ ID ที่ดีที่สุดที่เรายอมรับและถ้าหากคุณส่งหนังสือเดินทางแล้ว คุณก็เกือบผ่านขั้นตอนนี้แล้ว! อย่างไรก็ตามถ้าหากคุณไม่มีหนังสือเดินทางแล้ว คุณจะต้องส่ง หรือ
  2. บัตรประจำตัวของคุณที่มีการรับรองโดยเจ้าหน้าที่งานทะเบียน คุณจะต้องไปที่สำนักงานทะเบียนเพื่อรับรองเอกสารของคุณ หลังจากนั้นคุณจะต้องอัปโหลดเอกสารตัวนี้ให้เราทาง Client Portal คุณสามารถหาลิสต์ของสำนักงานทะเบียนได้ทางออนไลน์

การรับรองบัตรแสดงตัวของคุณ :

ถ้าหากคุณไม่มีหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรประจำตัวที่ได้รับการรับรองของคุณจะต้องได้รับการรับรองภายในไม่เกิน 3 เดือนและจะต้องมีข้อมูล:

  • ข้อความที่ระบุว่าเอกสารนี้เป็นของจริงและใช้แทนตัวของผู้ที่เป็นเจ้าของ เช่น ‘I certify this to be a true copy of the original document, which I have sighted, and the photo represents a true likeness of (ชื่อของคุณ) who presented the document to me for certification’
  • ใส่ชื่อของผู้บุคคลอ้างอิงที่ไว้วางใจได้, ความสามารถในการรับรอง, ลายมือชื่อ และวันที่ลงลายมือชื่อ

B) เอกสารยืนยันที่อยู่ (PoA)

  1. เอกสาร POA ที่ดีที่สุดคือรายการเดินบัญชีธนาคาร เราต้องการเอกสารที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ
  2. Another form of a suitable POA is a Utility Bill, and this could be a Gas, Electricity or Water Bill, addressed to you and dated in the last 3 months.

C) การเชื่อมโยงรูปภาพ

เพียงแค่ทำขั้นตอน KYC ให้เสร็จสมบูรณ์ เราต้องการรูปภาพของคุณขณะกำลังถือบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เราต้องทำเช่นนี้เพื่อยืนยันตัวบุคคลของคุณเนื่องจากในปัจจุบันมีอาชญากรทางไซเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันเราจึงต้องขอรูปภาพนี้จากคุณ

เมื่อสมัครเปิดบัญชีจริงขององค์กร:

เมื่อสมัครเปิดบัญชีในฐานะองค์กร:

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ด้วยการคลิกที่นี่!

2. ส่งเอกสารทั้ง 4 ฉบับ (หรือมากกว่า 2 ฉบับต่อผู้บริหารหนึ่งคน) (ในรูปแบบ .jpg, .pdf, หรือ .png)

1.หนังสือบริคณฑ์สนธิ (หนึ่ง)
2.หนึ่งในเอกสารดังต่อไปนี้ (หนึ่ง)
i. ใบรับรองการดำรงตำแหน่ง
ii. ข้อบังคับของบริษัท
iii. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
iv. หนังสือบริคณห์สนธิ

3. นอกจากนี้เราต้องการเอกสาร 2 ฉบับจากผู้บริหารทุกคนและผู้รับผลประโยชน์ทุกคน;

i. บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย (เช่น หนังสือเดินทาง, ใบอนุญาตขับขี่, บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยรัฐ)

ii.เอกสารยืนยันที่อยู่ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (เช่น บิลเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค, รายการเดินบัญชีธนาคาร, รายการเดินบัญชีบัตรเครดิต, เอกสารที่ออกโดยรัฐ)

เข้าร่วมตอนนี้