โลหะมีค่า

โลหะมีค่าเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บ่อยครั้งที่โลหะมีค่าถูกพิจารณาว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเวลาที่เกิดความไม่สงบหรือเกิดความผันผวนสูงในตลาด ด้วยเหตุผลนี้นักลงทุนผู้มีประสบการณ์จำนวนมากจึงมีโลหะมีค่าบางส่วนอยู่ในพอร์ตการลงทุน

โลหะของ BlackBull Markets

โลหะ

สภาวะตลาด

XAU/USD (Gold vs US Dollar)  การลงทุนในทองคำเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย นั่นหมายความว่าในช่วงเวลาแห่งความผันผวนทางด้านการเงิน, การเมือง หรือการลดอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนจะหันไปสนใจทองคำ ซึ่งนั่นทำให้เกิดความสัมพันธ์แบบผกผันกับค่าเงิน US Dollar
XAG/USD (Silver vs US Dollar) Silver vs US Dollar) โลหะเงินถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นกันแต่เป็นน้อยกว่าทองคำ นอกจากนี้โลหะเงินยังขึ้นอยู่กับความต้องการแผงโซล่า (ส่วนประกอบในการผลิต) รวมถึงการทำให้สิ่งที่ต้องการมีความบริสุทธิ์และการนำมาใช้ในทางการแพทย์เนื่องจากคุณสมบัติในการป้องกันแบคทีเรีย