พลังงาน

โลหะมีค่าเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บ่อยครั้งที่โลหะมีค่าถูกพิจารณาว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเวลาที่เกิดความไม่สงบหรือเกิดความผันผวนสูงในตลาด ด้วยเหตุผลนี้นักลงทุนผู้มีประสบการณ์จำนวนมากจึงมีโลหะมีค่าบางส่วนอยู่ในพอร์ตการลงทุน

พลังงานของ BlackBull Markets

พลังงาน รายละเอียด
USOIL (US Light Crude Oil) US Oil ฟิวเจอร์สออปชั่น ระดับความต้องการใช้น้ำมันถือเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความลังเลของ OPEC และการมีอุปทานที่มากเกินไปได้ทำให้ราคาลดลง การตัดสินใจของ OPEC มีความสำคัญพอๆ กับสภาวะตลาดเมื่อกำหนดราคาน้ำมัน
NGAS (ก๊าซธรรมชาติ) Natural Gas (NG) ฟิวเจอร์สออปชั่น ด้วยการเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลทางเลือก ก๊าซธรรมชาติถือว่ามีความต้องการสูงและมีการเปลี่ยนแปลงของราคาตามฤดูกาล การพึ่งพาก๊าซธรรมชาติของยุโรปสำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานในช่วงฤดูหนาวได้เพิ่มความผันผวนของราคาในช่วงฤดูดาวของโซนซีกโลกเหนือ