การลงทะเบียน, AML, และความปลอดภัย

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงทะเบียน BlackBull Markets

BlackBull Markets จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของบัญชี รวมถึงมีการบันทึกและติดตามรายละเอียดการทำธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดยลูกค้าของเรา ก่อนทำการเปิดบัญชีกับ BlackBull Markets คุณจะต้องส่งเอกสารแสดงตัวบุคคลที่ออกโดยรัฐ (ใบขับขี่, บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง), เอกสารยืนยันที่อยู่, และข้อมูลบัญชีธนาคารมาพร้อมกับใบสมัครเปิดบัญชีที่สมบูรณ์ของคุณ นอกจากนี้ BlackBull Markets ยังติดตามการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมดของลูกค้าของเรา รวมถึงการทำธุรกรรมภายใต้สภาวะการเทรดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

นโยบาย AML ของ BlackBull Markets

  • เงินของลูกค้าจะถูกจัดเก็บไว้ในบัญชีที่แยกต่างจากซึ่งถูกใช้สำหรับการฝากและถอนเงินของลูกค้าเท่านั้น
  • ติดตามการส่งเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆ ภายนอกประเทศที่พำนักของเจ้าของบัญชี
  • ไม่รับการฝากเงินเป็นเงินสดหรือการจ่ายเงินเป็นเงินสดไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • ไม่รับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม
  • จับคู่การฝากเงินแต่ละครั้งเข้ากับชื่อบัญชีตามระบบของลูกค้า

BlackBull Markets ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำธุรกรรมใดๆ ในทุกขั้นตอนที่บริษัทเชื่อว่าการทำธุรกรรมนั้นเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตามกฎหมายระหว่างประเทศ BlackBull Markets ไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถ้าหากมีการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง