Úvod do analýzy typu „Velké pohyby“

Případy, kdy finanční nástroj zaznamenal neobvykle výrazný pohyb (buď nahoru nebo dolů), se nazývají „velký pohyb“. Z tohoto stylu analýzy budou mít prospěch jak sledující trendů, tak swingoví obchodníci.

Mohlo by to být znamením nové formace trendu pro pozorovatele trendů. Pro swingové obchodníky to může být náznak toho, že je na cestě korekce.

Autochartist si všímá typického počtu po sobě jdoucích svíček každého nástroje a obchodník je upozorněn, když dojde k neobvyklému pohybu.

Statistical Details

Autochartist vytváří histogram po sobě jdoucích svíček zpětným pohledem až na 600 svíček pro každý nástroj, každý směr, pro hodinové, 4 hodinové a denní svíčky. To znamená, že pro každý nástroj evidujeme pět různých distribucí.

Níže je uvedeno rozdělení pravděpodobnosti pro výše uvedený příklad, USD/JPY 4 hodinové svíčky:

Z výše uvedeného histogramu si všimněte, že během posledních 600 svíček dostáváme pouze 1 „po sobě jdoucí“ býčí svíčku zhruba v 50 % případů, což ukazuje, že v grafu USD/JPY H4 se v 50 % případů střídají býčí a medvědí svíčky. Můžeme také pozorovat, že dostáváme dvě po sobě jdoucí býčí svíčky asi 30 % času a tři po sobě jdoucí býčí svíčky asi 10 % času.

Pokud tato čísla sečteme, dokud nedosáhneme 95% prahové hodnoty, vše nad touto hodnotou je považováno za „mimo normu“ o více než 2 standardní odchylky.

To znamená, že pokud graf USD/JPY H4 ukazuje 4 nebo více po sobě jdoucích býčích svíček, Autochartist vygeneruje „výsledek“.

Každý symbol, datový interval a směr mohou vytvářet jedinečné rozdělení pravděpodobnosti. Navíc, protože každý den generujeme nové distribuce pomocí měnícího se okna minulých dat, výsledky se můžou měnit v čase.